Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Werkgroepen

In functie van de behoeften van de lokale besturen richt V-ICT-OR verschillende werkgroepen op.

Werkgroep digitale handtekening

De werkgroep e-handtekening heeft als doel - de naam zegt het zelf - overheden stimuleren in de implementatie van de digitale handtekening als rechtsgeldig authenticatiemiddel.
Hoewel het 'Vlaanderen Radicaal Digitaal' project alle transacties met overheden tegen 2020 digitaal wil krijgen, hinken vele overheden voor wat betreft de e-handtekening nog steeds achterop.
Daarom verzamelt de werkgroep de nodige informatie rond het project, zet het praktijkvoorbeelden in de kijker en laat het leveranciers hun visie geven over de materie.
Het wil lokale besturen ondersteunen bij de implementatie van de e-handtekening door te zorgen voor praktische tips en richtlijnen omtrent de materie.

Neem contact op via Paul Van der Cruyssen

Werkgroep audio-visueel materiaal

Steeds vaker hebben lokale besturen nood aan een audio-visueel systeem in de raadszaal. Dit om naast gewone opnames ook livestreaming van de raadsvergaderingen te kunnen verzorgen.
Omdat wij inmiddels zoveel vragen hebben gehad lijkt het ons zinvol een werkbijeenkomst te houden met belangstellende gemeenten om zo een functioneel volledig bestek te kunnen opzetten. Aansluitend kan dit gezamenlijk aanbesteed worden en kan er mogelijk een goed en betaalbaar systeem geselecteerd en aangeschaft worden.

De werkbijeenkomst staat gepland op 19.10.2018 van 10u tot 12u in Lokeren.

Heeft u belangstelling in deelname, laat het ons dan weten via Elke Van Depoele
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze oproep, neem dan contact op met Johan van der Waal

Werkgroep Security (informatiebeveiliging)

Het laatste decennium is de noodzaak voor een veilige persoonsgegevensbescherming exponentieel gegroeid. De GDPR-verordening van mei 2018 legde daarom de procedures en regelgevingen nog intensiever aan banden nu de privacy schandalen steeds vaker de kop opsteken. Het implementeren hiervan vergt echter zowel technische als organisatorische inspanningen. V-ICT-OR ontwikkelde een brochure die de focus daarom op drie elementen legt, namelijk: de rechten van de betrokkene waarvan we persoonsgegevens verwerken, de manier waarop we omgaan met een datalek en de contractuele overeenkomsten met de verwerkingsverantwoordelijken en hun verwerkers van persoonsgegevens.

Aan de hand van opleidingen, kennisdagen en congressen deed de werkgroep informatiebeveiliging van V-ICT-OR cruciale kennis op om zowel lokale besturen als andere organisaties – privaat en publiek – in te lichten over de nodige procedures die ze moeten opstarten. Met extra aandacht voor het technische aspect, reikt V-ICT-OR u een leidraad aan waarmee u de werking van uw organisatie op pragmatische wijze kunt afstemmen op de geldende wet- en regelgeving, want niets schaadt tegenwoordig uw imago meer dan een datalek.

Bestel het boek hier.

Komende evenementen

Geen komenden evenementen.