Inloggen Geen account? Registreer hier.

Digitale aangifte overlijden

Korte geschiedenis

In 2017 sloegen V-ICT-OR, Pontes* en Starfisk* de handen in elkaar om de nieuwe OSIRIS-toepassing te lanceren. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan de input van uitvaartondernemers, de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS), softwareleveranciers, Fedict, KSZ/eHealth en Informatie Vlaanderen.

*Pontes is het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat de crematoria van Wilrijk, Turnhout en Lommel beheert
*Starfisk is een softwareontwikkelaar

Wat is het?

OSIRIS is een krachtig hulpmiddel dat lokale besturen, uitvaartondernemingen en crematoria in staat stelt aangiftes van overlijden op digitale wijze te verwerken. Verder faciliteert de applicatie de uitwisseling van gegevens en documenten rond overlijdens door deze op 1 plaats te centraliseren.

Voor wie?

OSIRIS is bestemd voor lokale besturen, uitvaartondernemers en crematoria.

Hoe kan OSIRIS mij helpen?

Door de aangifte van overlijden te digitaliseren hoeft de begrafenisondernemer of de crematoriummedewerker niet langer langs te komen in het gemeentehuis met fysieke documenten. Daarnaast staan lokale besturen, uitvaartondernemers en crematoria direct in contact met elkaar via het OSIRIS-webplatform. Concreet betekent dit voor u gebruiksgemak, tijdswinst en een efficiëntere communicatie tussen uitvaartondernemers, crematoria en gemeente-/stadsbestuur.

Om meer te weten over de voordelen van OSIRIS kunt u surfen naar https://drive.google.com/file/d/12uxHgHQa_w8r75BDtdlKBZNlUTzfXfwo/view

Hoe verloopt het project?

Het OSIRIS-project wordt in fasen uitgerold.

In de eerste fase kan u vanuit de besturen de aanvragen van de uitvaartondernemers op een heel eenvoudige manier verwerken. Bovendien kan u de vereiste documenten opladen. Het model IIIc wordt in deze fase nog digitaal opgeladen.

In fase 2 zal het mogelijk zijn om een koppeling te maken met de bestaande software voor burgerzaken, waardoor de digitale verwerking nog wordt versneld en de statistieken aan het Agentschap Zorg automatisch worden aangevuld.

In fase 3 doet de arts aangifte en zal het aangehaalde model IIIc op termijn verdwijnen.

Hoe werkt OSIRIS in de praktijk?

 1. Als u bent aangesloten bij OSIRIS, kunt u een dossier aanmaken voor een overledene. Hiervoor betaalt u een saldo dat u kunt uploaden naar het OSIRIS-webplatform.
 2. Eens het dossier is aangemaakt, wordt het lokaal bestuur hiervan verwittigd via e-mail.
 3. Vervolgens koppelt het lokaal bestuur de nodige documenten en attesten aan het dossier.
 4. De uitvaartonderneming wordt op de hoogte gehouden van elke aanpassing aan het dossier.
 5. Eens alle documenten zijn toegevoegd kan het dossier worden afgesloten.

Wat kost mij dat?

Als gemeente

 • fase 1: gratis
 • fase 2: kosten voor aanpassing van eigen burgerzakenapplicatie waarin gegevens worden verwerkt
 • fase 3: gratis

Als uitvaartondernemer

 • kosten per aangifte overlijden
 • kosten voor aanpassing eigen software bij automatisch inlezen

Als crematorium

 • (eventueel) kosten voor aanpassing van eigen software bij automatisch inlezen

Hoe en wanneer kan ik starten met OSIRIS?

U kunt te allen tijde starten met OSIRIS. Om gebruik te maken van OSIRIS surft u naar https://www.v-ict-or.be/assets/5a4e3121cb99973105177aa0/optimized/Osiris%20handleiding.pdf. Volg de stappen in de handleiding om u te registreren en van start te gaan.

Voor vragen rond het OSIRIS-webplatform, stuurt u best een e-mail naar osiris@v-ict-or.be.