Inloggen Geen account? Registreer hier.

Info voor lokale overheden

Info voor lokale overheden

In een sterk evoluerend ICT-landschap wordt netwerking en het delen van informatie cruciaal. Lokale ICT verantwoordelijken kunnen het niet langer alleen. De roep om bijstand wordt steeds groter. Om deze nood aan communicatie in goede banen te leiden is een ledenvereniging als V-ICT-OR meer dan cruciaal.

De ervaring leerde ons dat de nood aan ondersteuning bij onze leden steeds groter werd. De stroom van informatie over updates, patches, nieuwe technieken, ondersteuning, kennisuitwisseling is dermate groot dat het schier onmogelijk is om alles bij te houden. Het kost bovendien heel veel tijd en dus handenvol geld om op de hoogte te blijven. V-ICT-OR probeert zijn leden op basis van hun specifieke behoeften te informeren.

Uw lidmaatschap bij V-ICT-OR: Voordelenpakket en Bijdrage

In een sterk evoluerend ICT-landschap wordt netwerking en het delen van informatie cruciaal. Lokale ICT verantwoordelijken kunnen het niet langer alleen. De roep om bijstand wordt steeds groter. Om deze nood aan communicatie in goede banen te leiden is een ledenvereniging als V-ICT-OR een juist medium. De nood aan ondersteuning bij onze leden groeit nog steeds. De stroom van informatie over updates, patches, nieuwe technieken, kennisdeling, ondersteuning is dermate groot dat het schier onmogelijk is om alles bij te houden. Het kost bovendien heel veel tijd en dus handenvol geld om op de hoogte te blijven. V-ICT-OR probeert haar leden op basis van hun specifieke behoeften te informeren.

Voordelen V-ICT-OR vzw: activiteiten, toegang tot het V-ICT-OR kennisplatform en intranet

 1. Deelname aan alle activiteiten van V-ICT-OR tegen sterk gereduceerde prijzen
 2. Opleidingsinitiatieven, exclusief voor V-ICT-OR-leden worden aangeboden aan sterk verlaagde prijzen
 3. Sterke reductie lidgeld voor bijkomende personen in uw bestuur: het eerste lid betaalt 250€, de volgende personen die aansluiten betalen slechts 25€
 4. Toegang tot de ervaringsdatabank V-ICT-OR : wie van de collegae heeft ervaring met wat?
 5. Exclusieve toegang tot de kennisbank V-ICT-OR : u heeft toegang tot een afgeschermd deel van de website: de kennisbank met waardevolle 'inside' informatie.
 6. Een solide gesprekspartner: de wetenschap dat een sterke ledenvereniging een solide gesprekspartner is die de belangen van haar leden met voldoende gewicht kan overbrengen naar overheidsleveranciers, hogere overheden, ...
 7. Een groot netwerk aan collegae waar je tijdens elke activiteit een beroep op kan doen
 8. Publicatie van vacatures: op aanvraag kan V-ICT-OR vzw gratis vacatures opnemen als nieuwsbericht op de website.
 9. Vragen naar info@v-ict-or.be: snelle behandeling van uw vragen, binnen maximum 48 uren.
 10. Nieuwsbrief V-ICT-OR : u ontvangt de tweewekelijkse nieuwsbrief met actuele informatie rond ICT en e-government binnen lokale besturen (na registratie voor de nieuwsbrief)
 11. Meldpunt – heeft u vragen over een bepaalde oplossing en vindt u geen gehoor bij de bevoegde instanties of leveranciers? Dan tracht V-ICT-OR de betrokken partijen rond de tafel te brengen en samen naar een oplossing te zoeken.
 12. U krijgt een coupon van -240 € (ofwel -20€ per maand) bij het gebruik van de Tool voor Informatieveiligheid (www.informatieveiligheid.be). Dit betekent dat de basisversie voor leden GRATIS wordt aangeboden.

Ledenbijdrage

Als eerste V-ICT-OR lid in je organisatie betaal je 250€ per kalenderjaar, elk bijkomend lid in je organisatie betaalt 25€. Het lidmaatschap wordt voor alle leden telkens hernieuwd in januari. *Bijdrage is zonder BTW (Vereniging Zonder Winstoogmerk, vrijgesteld van BTW volgens art. 44 W. BTW).

Wil je extra begeleiding?

Kies dan meteen voor een Premium lidmaatschap waarbij je een expert over de vloer krijgt die je helpt bij jouw prioriteiten zoals bv het bewaken van het ICT beleidsplan, het opmaken van een informatieveiligheidsplan, begeleiding bij aanwervingen en andere noden. Bekijk hier wat we voor je kunnen betekenen.

V-ICT-OR premium lidmaatschap iets voor u?

Als organisatie durven we permanent onze eigen doelstellingen in vraag stellen, zo blijven we scherp en “op spoor”. Van bij de opstart wensen we in één van doelstellingen ook dienstverlening en belangenbehartiging in een ruime zin te organiseren voor iedereen die professioneel bij het beleid rond informatie en technologie in het lokale bestuur betrokken is.

Daarom heeft het bestuur beslist dat V-ICT-OR vzw als werkinstrument voor informatie en technologie nog meer wenst in te zetten op diensten in functie van deze doelstellingen, ter ondersteuning van de lokale besturen. We doen dit op een neutrale manier ongebonden van om het even welke organisatie.

Met dit als doel wordt het V-ICT-OR ledenpakket verruimd met een aantal ondersteuningsprincipes vanuit een premium lidmaatschap. Zo kunnen we samen met jullie ondermeer:

 1. Het interne beleidsplan rond informatie en technologie (roadmap) bewaken en onderhouden in functie van de maturiteit van het bestuur
 2. Een informatieveiligheidsplan opmaken (in samenspraak met de veiligheidsconsulent en de interne informatieveiligheidscel)
 3. Een informatieveiligheidsconsulent ter beschikking stellen
 4. Een inventarisatie van de software van het bestuur via de softwarecatalogus gaan opmaken (informatieplaat)
 5. Begeleiding geven bij het schrijven van bestekken ten dienste van individuele lokale besturen binnen de doelgroep
 6. Wegwijs maken binnen bestaande raamcontracten en het bestuur in deze begeleiden
 7. Op individuele vraag via een collectief van besturen/regio nieuwe raamcontracten opstarten
 8. De belangen van de doelgroep vastleggen en verdedigen ten opzichte van leveranciers en interveniëren bij technische en conceptuele problemen
 9. Ons toeleggen op samenwerkingsverbanden/regio’s ten dienste van de doelgroep en samenwerking bevorderen
 10. Begeleiding geven bij de aanwerving ICT profielen en hun plaats in de organisaties
 11. Oplossingen aanreiken voor de inzet van collectieve ICT profielen (regio’s) en het vormen van virtuele teams in clusters van lokale besturen
 12. Begeleiding geven aan verantwoordelijken voor informatie en technologie met hun vragen?

Uw bijdrage

Er werd voor deze ondersteuning aan de lokale besturen een nieuwe ledenprijs vastgelegd van 7.850,00 € (lidgeld is vrijgesteld van btw). Dit pakket kan enkel aangeboden worden via de individuele leden vanuit de doelgroep en omvat een maximum van 10 mensdagen. U kiest zelf met welk doeleinde u deze dagen wil gaan inzetten.

Niet instappen in deze jaarlijks hernieuwbare formule is dus “niet slim”.

Het effectief lidmaatschap van 250 € blijft ongewijzigd en legt de focus op opleidingen, kennisdagen, congressen, fora, deelname in regionale kenniskringen, enz … met flinke kortingen. Zo kan één opleiding al meteen tot 300 € korting geven, ofwel het terugbetalen van uw effectief lidmaatschap.

Contacteer ons!

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie over deze formule, of schrijf meteen in via onderstaand formulier!

Direct intekenen op een V-ICT-OR Premium lidmaatschap

Hoe lid worden?

1. Lidgeld werkelijke leden (individuele leden uit lokale besturen)

Het lidgeld bedraagt € 250 per kalenderjaar voor het eerste lid van een bestuur. Voor elk bijkomend lid van hetzelfde bestuur wordt € 25 gevraagd. Inschrijven doe je door het invulformulier onderaan deze pagina in te vullen. Je wordt lid na het betalen van de factuur. Een effectief lidmaatschap is persoonlijk en geeft een persoon toegang tot alle voordelen van de vereniging. In het oog springen onder andere de sterke prijsvermindering voor cursussen en de gereduceerde prijzen voor activiteiten.

Effectieve leden zijn stemgerechtigd op de Algemene Vergadering en kunnen opgenomen worden in de Raad Van Bestuur van V-ICT-OR vzw.

2. Lidgeld andere organisaties

Het lidgeld voor agentschappen van de Vlaamse overheid en intercommunales bedraagt € 950,00 per organisatie en dit per kalenderjaar. Dit betekent dat deze organisaties als organisatie lid worden (terwijl het lidmaatschap voor lokale besturen persoonsgebonden is) en zonder beperking van het aantal deelnemers kunnen genieten van de ledenvoordelen (deelnemen aan de activiteiten waar prijzenvoordelen gelden, specifieke toegang tot website…).

Ook zij nemen deel aan de Algemene Vergadering, maar zijn niet stemgerechtigd. Ook ICT-ers uit andere overheden kunnen toegetreden lid worden. Zij nemen voor het overige als volwaardig lid deel aan de activiteiten van V-ICT-OR vzw en genieten dezelfde voorwaarden.

3. Premium lidmaatschap (lokale besturen)

Binnen het premiumlidmaatschap van 7.850 € krijgt u een ondersteuningspakket (van 10 dagen) ter beschikking naast een lidmaatschap zoals onder (1) omschreven, voor alle medewerkers in uw organisatie. Zonder beperking van het aantal deelnemers kan u genieten van de ledenvoordelen (deelnemen aan de activiteiten waar prijzenvoordelen gelden, specifieke toegang tot website…).

Iedereen kan deelnemen aan de Algemene Vergadering, maar er is slechts één persoon per organisatie stemgerechtigd.

4. Lidgeld toegetreden leden (lokale besturen)

Om ook besturen de mogelijkheid te geven te genieten van bepaalde voordelen van de vzw werden toegetreden lidmaatschap in het leven geroepen. Dit pakket is beperkter dan bij een individueel lidmaatschap. Een ‘toegetreden lidmaatschap’ maakt het wel mogelijk dat alle lokale besturen als volledige entiteit (toegetreden) lid worden. Deze toegetreden leden (de facto dus lokale besturen) kunnen vanaf dat moment genieten van een pakket voordelen welke speciaal voor hen werden samengesteld.

Toegetreden lidmaatschap is gratis.

Besturen die effectieve leden in hun rangen tellen, zijn dus niet automatisch toegetreden lid. Ook zij moeten een effectief besluit nemen om van de voordelen te kunnen genieten.

Het lidgeld is vrijgesteld van BTW.

Alle info omtrent lidmaatschap aanvragen of opzeggen kan je aanvragen via ledenbeheer@v-ict-or.be.