Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Als lokale overheid

Formules
effectief lid
Wordt effectief lid (als persoon) en betaal 250€ (vrijgesteld van BTW) voor het eerste lid van een bestuur en 25€ (vrijgesteld van BTW) vanaf het tweede lid van een bestuur. Geniet van kortingen voor alle V-ICT-OR evenementen, opleidingen, toegang tot bepaalde online omgevingen, …. Klik hier voor meer informatie en alle voordelen.

premium lid
Wordt via een effectief lid van uw bestuur premium lid van V-ICT-OR en betaal 7.850€ (vrijgesteld van BTW). Dit pakket omvat vooral veel ondersteunende functies, zoals bv. 10 mensdagen. Klik hier voor meer informatie en alle voordelen.

agentschap lid
Wordt met uw agentschap lid van V-ICT-OR en betaal 950€ (vrijgesteld van BTW). Geniet met al uw medewerkers van kortingen voor verscheidene V-ICT-OR evenementen, opleidingen, toegang tot bepaalde online omgevingen, …. Klik hier voor meer informatie en alle voordelen.
Effectief lidmaatschap

In een sterk evoluerend ICT-landschap wordt netwerking en het delen van informatie cruciaal. Lokale ICT verantwoordelijken kunnen het niet langer alleen. De roep om bijstand wordt steeds groter. Om deze nood aan communicatie in goede banen te leiden is een ledenvereniging als V-ICT-OR een juist medium. De nood aan ondersteuning bij onze leden groeit nog steeds. De stroom van informatie over updates, patches, nieuwe technieken, kennisdeling, ondersteuning is dermate groot dat het schier onmogelijk is om alles bij te houden. Het kost bovendien heel veel tijd en dus handenvol geld om op de hoogte te blijven. V-ICT-OR probeert haar leden op basis van hun specifieke behoeften te informeren.

Het lidmaatschap legt de focus op opleidingen, kennisdagen, congressen, fora, deelname in regionale kenniskringen, enz… met flinke kortingen. Zo kan één opleiding al meteen tot € 300 korting geven, ofwel het terugbetalen van uw lidmaatschap.

Als effectief lid geniet u van volgende voordelen:

 • Meer dan 250€ korting op de beide jaarlijkse congressen, Shopt IT en Manage IT.
 • 225€ korting op het lidgeld voor een 2e persoon binnen uw bestuur.
 • Minimaal 2 gratis kennisdagen per jaar
 • 80€ korting voor de kennisdagen die V-ICT-OR organiseert.
 • Sterke korting op alle andere activiteiten van V-ICT-OR (opleidingen,...)
 • Gratis gebruik van de basisversie van de tool voor informatieveilgheid en GDPR
 • Gratis gebruik van de softwarecatalogus.be
 • Gratis gebruik van vlavirgem.be
 • Gratis boek tijdens het najaarscongres
 • Gratis publicatie van vacatures: op aanvraag kan V-ICT-OR vzw gratis vacatures opnemen als nieuwsbericht op de website (max. 3/jaar).
 • Gratis toegang tot de ervaringsdatabank V-ICT-OR : wie van de collega's heeft ervaring met wat?
 • Vragen naar info@v-ict-or.be: snelle behandeling van uw vragen, binnen maximum 48 uren.
 • Tweewekelijkse nieuwsbrief met actuele informatie rond ICT en e-government binnen lokale besturen (na het aanmaken van uw account op onze website)
 • Beschikbaarheid van een solide gesprekspartner: de wetenschap dat een sterke ledenvereniging een solide gesprekspartner is die de belangen van haar leden met voldoende gewicht kan overbrengen naar overheidsleveranciers, hogere overheden, ...
 • Een groot netwerk aan collega's waar je tijdens elke activiteit een beroep op kan doen
 • Meldpunt – heeft u vragen over een bepaalde oplossing en vindt u geen gehoor bij de bevoegde instanties of leveranciers? Dan tracht V-ICT-OR de betrokken partijen rond de tafel te brengen en samen naar een oplossing te zoeken.

Uw bijdrage:

Als eerste lid (persoon) van je organisatie betaal je 250€* per jaar, elk bijkomend lid van diezelfde organisatie betaalt 25€*.
Het lidmaatschap wordt voor alle leden telkens hernieuwd in januari.

*Bijdrage is zonder BTW (Vereniging Zonder Winstoogmerk, vrijgesteld van BTW volgens art. 44 W. BTW).

Wil je extra begeleiding?

Kies dan meteen voor een Premium lidmaatschap waarbij je een expert over de vloer krijgt die je helpt bij jouw prioriteiten zoals bv het bewaken van het ICT beleidsplan, het opmaken van een informatieveiligheidsplan, begeleiding bij aanwervingen en andere noden. Bekijk hier wat we voor je kunnen betekenen.

Premium lidmaatschap

Als organisatie durven we permanent onze eigen doelstellingen in vraag stellen, zo blijven we scherp en “op spoor”. Van bij de opstart wensen we in één van doelstellingen ook dienstverlening en belangenbehartiging in een ruime zin te organiseren voor iedereen die professioneel bij het beleid rond informatie en technologie in het lokale bestuur betrokken is.  Daarom heeft V-ICT-OR vzw het premium lidmaatschap in het leven geroepen. Een effectief lid van een organisatie kan ook een premium lidmaatschap aanvragen voor de organisatie. Hierdoor wordt het ledenpakket verruimd met een aantal ondersteuningsprincipes.

Een premium lid heeft recht op 10 mensdagen ter ondersteuning.

Als premium lid kan u ondersteuning vragen voor onder andere:

 • Het interne beleidsplan rond informatie en technologie (roadmap) bewaken en onderhouden in functie van de maturiteit van het bestuur
 • Een informatieveiligheidsplan opmaken (in samenspraak met de veiligheidsconsulent en de interne informatieveiligheidscel)
 • Een informatieveiligheidsconsulent ter beschikking stellen
 • Een inventarisatie van de software van het bestuur via de softwarecatalogus gaan opmaken (informatieplaat)
 • Begeleiding geven bij het schrijven van bestekken ten dienste van individuele lokale besturen binnen de doelgroep
 • Wegwijs maken binnen bestaande raamcontracten en het bestuur in deze begeleiden
 • Op individuele vraag via een collectief van besturen/regio nieuwe raamcontracten opstarten
 • De belangen van de doelgroep vastleggen en verdedigen ten opzichte van leveranciers en interveniëren bij technische en conceptuele problemen
 • Ons toeleggen op samenwerkingsverbanden/regio’s ten dienste van de doelgroep en samenwerking bevorderen
 • Begeleiding geven bij de aanwerving ICT profielen en hun plaats in de organisaties
 • Oplossingen aanreiken voor de inzet van collectieve ICT profielen (regio’s) en het vormen van virtuele teams in clusters van lokale besturen
 • Begeleiding geven aan verantwoordelijken voor informatie en technologie met hun vragen?

Uw bijdrage

Uw bijdrage: € 7.850,00* per jaar.
Dit pakket omvat een maximum van 10 mensdagen. U kiest zelf met welk doeleinde u deze dagen wil gaan inzetten.

Het effectief lidmaatschap van 250 € blijft ongewijzigd en legt de focus op opleidingen, kennisdagen, congressen, fora, deelname in regionale kenniskringen, enz …

*Bijdrage is zonder BTW (Vereniging Zonder Winstoogmerk, vrijgesteld van BTW volgens art. 44 W. BTW).

 

Agentschap lidmaatschap

Agentschappen van de Vlaamse overheid en intercommunales kunnen lid worden als organisatie (terwijl het lidmaatschap voor lokale besturen persoonsgebonden is). Zonder beperking van het aantal deelnemers kunnen zij genieten van de ledenvoordelen (deelnemen aan de activiteiten waar prijzenvoordelen gelden, specifieke toegang tot website...). Ook zij nemen deel aan de Algemene Vergadering, maar zijn niet stemgerechtigd. Ook ICT-ers uit andere overheden kunnen toegetreden lid worden. Zij nemen voor het overige als volwaardig lid deel aan de activiteiten van V-ICT-OR vzw en genieten dezelfde voorwaarden.

Uw bijdrage:

Het lidmaatschap voor een agentschap bedraagt € 950,00*.

*Bijdrage is zonder BTW (Vereniging Zonder Winstoogmerk, vrijgesteld van BTW volgens art. 44 W. BTW).
Lid worden

Geliever onderstaand formulier in te vullen om een lidmaatschap aan te vragen.
Om uw lidmaatschap na het invullen van dit formulier in orde te brengen dient u ook over een profiel te beschikken op onze website. Gelieve dat hier aan te maken.

Overheidslid worden